Advanced Emergency Team กับการซ้อมแผนอุบัติภัย บริรักษ์ (check-in)


    จบลงไปแล้วกับการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ บริรักษ์ (check-in) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยการกำหนดสถานการณ์ อุบัติเหตุรถยนต์โดยสารชนกับรถไฟขนส่งสินค้า มีผู้บาดเจ็บหนัก จำนวน 5 รายและบาดเจ็บปานกลาง จำนวน 40 ราย  โดยการซ้อมครั้งนี่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและหาข้อบกพร่องในการระดมคนเพื่อช่วยเหลือ โดยไม่มีการแสดงเป็นผู้บาดเจ็บ

บรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

 


 


 

 
 

 


    


 

 แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com