การแข่งขัน 4thER Rally ณ โคราชรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


 


การแข่งขัน ER rally  ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการของทีมห้องฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (paramedics) พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน (EMT)  ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ โดยจะจัดสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี ปีนี้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพ สถานที่การแข่งขันคือ โคราชรีสอร์ท ซึ่งก่อนการไปแข่งขันทางทีมของเราก็ได้เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมกันอย่างแข็งขันโดยมีอาจารย์จากภาควิชาของเราแวะเวียนมาฝึกซ้อมให้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามาฝึกซ้อมให้ทีมไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

การแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นเป็น 15 ฐานรวมฐานพัก ได้แก่ ACLS, ATLS, prehospital management, disaster, toxicology, emergency airway management, PALS, neonatal resuscitation และฐานสันทนาการ  ในแต่ละฐานนั้น ทางทีมผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถในการแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่เกิดในผู้ป่วยจำลอง รวมทั้งต้องใช้ทักษะการทำงานร่วมกันทำงานเป็นทีม เช่นเดียวกับการรักษาผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินในชีวิตจริงการตัดสินนั้น จะให้รางวัลเป็น best of station และ best of all เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทางทีมโรงพยาบาลขอนแก่นของเราได้รับรางวัล best of emergency airwaystation มา 1 รางวัล


ทีมแข่งขันของโรงพยาบาลขอนแก่น โดย แพทย์หญิงรัตติยา บรรจุงาม เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้จัดการทีม  

สมาชิกในทีม
ประกอบด้วย 

1.นายแพทย์อุกฤษฏ์ เหลืองเพชราภรณ์ 

2.ว่าที่ร้อยตรีมานพ ศรีจำนงค์ 

3.นางสาวสุภลักษณ์ บัวคอม 

4.นายประเสริฐ สุริยะเสน 

         
 


บรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมเดินทางเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เมื่อเดินทางถึงโคราชเราก็ไม่พลาดที่จะไปสักการะย่าโม เพื่อความเป็นสิริมงคลบรรยากาศการเปิดงานและทีมผู้เข้าแข่งขันจากแต่ละสถาบัน

         


ทีมกองหนุน ให้แรงใจและแรงเชียร์


                                                                

รวมพลัง  บูมน่ารักๆ ก่อนเข้าฐาน  


 

 

 

 
รางวัล best of emergency airway station  
บทสรุป : การแข่งขัน ER rally ครั้งนี้ ทำให้ได้รับประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการทำงานเป็นทีม ขอขอบคุณทีมผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และกองเชียร์ทุกคนที่ได้สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาว ER โรงพยาบาลขอนแก่นอีกครั้ง ครั้งหน้าเจอกันใหม่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ


แพทย์หญิงรัตติยา   บรรจุงาม  19 มีนาคม 2559แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com