Advanced Emergency Team ร่วมซ้อมแผนการจัดการสาธารณภัยระดับ เทศบาลตำบลเมืองเก่า จ.ขอนแก่น 


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น ออกร่วมซ้อมแผนเพื่อจัดการอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล ณ. ถนนเลี่ยงเมืองสาย 230 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 โดยมีองค์กรระดับจังหวัดหลายหน่วยงานที่มาร่วมซ้อม เช่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ กระทรวงคมนาคม ฯลฯ  โดยกำหนดสถานการณ์รถขนน้ำมันดิบ ชนกับรถโดยสาร มีน้ำมันดิบรั่วมีเพลิงลุกไหม้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเปลวเพลิงจำนวน ประมาณ 60 ราย
ทีมการแพทย์ฉุกเฉินเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นออกร่วมตอบโต้เหตุ ในภารกิจคัดแยกรักษาและนำส่งผู้ป่วยผู้ร่วมชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย

1.นายแพทย์อุกฤษฎ์ เหลืองเพชราภรณ์
2.นายแพทย์เจนวิธ  ประเสริฐศิริวัฒน์
3.นายมานพ   ศรีจำนง
4.
นายพงศ์พิสุทธ์   ชาติชำนิ
5.
นายรักษ์นคร   นามมา

 
นำทีมโดย นายแพทย์อุกฤษฏ์ เหลืองเพชราภรณ์ เข้ารายงานตัวต่อ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ละรับมอบภารกิจ และเจ้าหน้าที่จัดจุดรักษาพยาบาลตามแผน

 

 

        ผู้ควบคุมการจัดจุดรักษาพยาบาล พาราเมดิค มานพ   ศรีจำนง                     เครือข่ายกู้ชีพรายงานตัวกับ Field medical commander
 

                                              collecting area พร้อม                                                       Zone แดง พร้อม

                     

 


ผู้ป่วยหนักออกมายังจุด collecting area ตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ  800 เมตร ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ HazMat

   

ผู้ป่วยสีแดงบาดเจ็บหนักจนพาราเมดิคต้องปาดเหงื่อทีเดียว


                        นำส่งโรงพยาบาลตามลำดับความรุนแรง                                   ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์ให้คำปรึกษาผู้บัญชาการเหตุการณ์


ภาพรวมการจัดการในการคัดแยก การรักษา และการนำส่งดูราบรื่น แต่จุดบกพร่องที่ต้องนำมาปรับปรุงในอนาคตคือการรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ ชื่อ ที่อยู่และโรงพยาบาลปลายทางที่นำส่ง ยังต้องมีการพัฒนาในส่วนนี้ต่อไป


สุดท้ายปิดสถานการณ์ ขอบคุณผู้ประเมินและให้คำแนะนำทั้งสองท่าน แพทย์หญิงพรทิพา ตันติบัณฑิต และแพทย์หญิงรัตติยา   บรรจุงาม


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com