บรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับและโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของ Advanced Emergency Team
ยินดีต้อนรับ

นายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินคนที่ 9 สู่ Advanced Emergency Team อย่างเป็นทางการ

จบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจากโรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ 4 และได้ไปปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเลย ได้พัฒนางานของห้องฉุกเฉินและระบบการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเลย  ให้เกิดขึ้น นับว่าเป็นก้าวสำคัญของการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั่วไป
 
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com