รางวัลประกวดผลงานด้วยโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 

ในงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558  ทาง Advanced Emergency Team ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 2 เรื่องโดยเลือกการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ซึ่งสามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศประกวดผลงานด้วยโปสเตอร์ ทั้งสองเรื่อง ท่ามกลางผลงานทางด้านวิชาการที่ส่งเข้าร่วมอย่างมากมาย  ประกอบด้วย
1. เรื่องการจัดการความปวดเฉียบพลัน   [ บทคัดย่อ ]

     โดย  คุณไพรวัลย์ พรมที, คุณสมพร หงษ์เวียง, คุณนิโลบล  นิลสาขา และคุณธนากร   สำเภาทอง
2. เรื่อง TeleReferal Monitoring (TeReM)   [ บทคัดย่อ ]

     โดย  นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี, นพ.เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน์, คุณไพรวัลย์ พรมที, คุณสมพร หงษ์เวียง, คุณวิศรุต  สุดสะอาด
     และคุณฤทัยรัตน์   เข็มพิมาย

                                                                                                                     ระลึกถึง คุณวิศรุต  สุดสะอาด (ขวา)
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com