รางวัลชนะเลิศประกวดผลงานวิจัย ประเภท oral presentation ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 


           วันที่ 29 มิถุนายน พศ. 2559  โรงพยาบาลขอนแก่นจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2559  ในหัวข้อ “การประชุมระดับนานาชาติจริธรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์”  International  conference in Ethics and Evidences (ICEE)   โดยมี นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  บรรยากาศของงานในวันนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่น และสาระน่ารู้เชิงวิชาการ มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก  โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวนี้จัดขึ้นในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  

          ขอแสดงความยินดีกับ
นพ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จากการประกวดผลงานวิชาการประเภท Oral presesentation ในการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2559 ในเรื่อง การใช้ดนตรีบำบัดรักษาร่วมเพื่อลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงแบบเร่งด่วน “Adjuvant  music therapy  on blood  pressure  lowering in hypertensive urgency patient”

  
                                                                                                               งานนี้ ได้ไป  1,000  like


   


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com