เก็บตกงานกิจกรรม "Run 2 Breath" วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง 
        กิจกรรม “Run2Breath วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง จัดเมื่อ  3 กรกฎาคม 2559 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น  การวิ่งครั้งนี้ เป็นการวิ่งการกุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลขอนแก่น โดยจัดการวิ่งใน วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ สวนสาธารณะบึงกสิกรทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น โดยมีระยะทางในการวิ่ง สองระยะ คือ Fun Run ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร และ Healthy Run ระยะทาง 13 กิโลเมตร โดยโครงการ "วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง" เกิดจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และต้องการต่อยอดการออกกำลังกายเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วย ด้วยการรณรงค์วิ่ง 7 กิโลเมตรร่วมบริจาค 100 บาท ในโครงการ Run4Kids เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือเด็กป่วย ให้เด็กแข็งแรงคนที่ออกกำลังกายสุขภาพดีไปพร้อมๆ กัน จาก Run4Kids ถึง Run2Breath ที่ตั้งเป้าหมายเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้เด็กป่วยของโรงพยาบาลขอนแก่น    

        กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้รับมอบหมายดูแลในหน่วยปฐมพยาบาล  งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่เนื่องจากมีผู้ใจบุญเข้าร่วมงานวิ่งเกือบ 2,000 คน ทางกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินจึงได้จัดบุคลากรออกดูแลผู้วิ่งทั้งสิ้น 10  คน ประกอบด้วย นายแพทย์รัฐพล จันทร์สม   ทีมพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย ศักดา สมพร้อม, ธงชัย มีไกรลาด, ฤทัยรัตน์ เข็มพิมาย, ธนากร สำเภาทอง, ประกาย ป้องชายชม  ทีม paramedic และกู้ชีพ ประกอบด้วย นิติกุล ศิริกุล, ทองเลื่อน หาปู่ทน, รักษ์นคร นามมา และประภาส เพ็งโคตร   การทำงานของเราแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ เจ้าหน้าที่ดูแลประจำรถพยาบาลที่คอยติดตามนักวิ่งตลอดเส้นทางและกลุ่มเคลื่อนที่เร็วด้วยจักรยาน และอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ คือ AED และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งสามารถเข้าช่วยเหลือนักวิ่งได้อย่างทันที โชคดีที่ตลอดงานวิ่งครั้งนี้มีเพียงแค่นักวิ่งที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น ขอบคุณผู้จัดงานครั้งนี้ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของทุกคน  พบกันใหม่ในงานวิ่งครั้งหน้าหรือหากงานไหนต้องการให้เราไปร่วมดูแล ทางเรายินดีค่ะ
  

 

 

 

 

 

   

   

     

 
   

     

  แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com