ประสบการณ์การสอนต่างแดน ACEP2017 ที่ Washington D.C.

ขอเล่าเรื่องในโอกาสที่ได้ไปงานและร่วมสอน workshop ใน ACEP 2017 ค่ะ หญิงได้รับทุนค่าลงทะเบียนงาน ACEP 2017 scientific assembly จาก International section ของทาง ACEP ค่ะ เขาให้ทุนทั้งหมด 20 คนจากประเทศกำลัง/ด้อยพัฒนา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา Emergency medicine

งาน ACEP (American College of Emergency Physicians) Scientific Assembly เป็นงานประชุมประจำปีของแพทย์ฉุกเฉินที่อเมริกา มีผู้เข้าร่วมประชุมหลายพันคนจากหลากหลายประเทศ จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ในปีนี้จัดขึ้นที่เมือง Washington, D.C. ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2017  โดยมีการสอนทั้งแบบ Lecture และร่วมทำ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้านต่างๆ

ในการนี้ได้รับมอบทุนการประชุมจาก ACEP International section และได้รับโอกาสในการร่วมสอนใน Hands-on Ultrasound Workshop จาก International Section Education Session โดยมีผู้เรียนจากทั้งประเทศอเมริกาและนานาประเทศ นับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการพัฒนาการเรียนการสอนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

The ACEP 2017 curriculum consisted of clinical, as well as essential management and risk management tools to aid in day-to-day practice. On this occasion, I would like to thank ACEP - International section for granting the scholarship. This conference has brought a variety of knowledge and skills. Also, I really appreciate the opportunity to work on an ultrasound workshop with the education session.

 

 แพทย์หญิงปิยะฉัตร ศศิภัทรพงศ์
6 พฤศจิกายน 2560


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com