สปิริตของทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

นายชาติชาย อุปรี   นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  โรงพยาบาลขอนแก่น        เมื่อเวลา 08.15 น. รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดขอนแก่น ให้นำทีมกู้ชีพระดับสูงออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอาการหมดสติไม่รู้สึกตัว หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่งประกอบไปด้วย นพ.กิตติชัย โพธิดม,
นฉพ.ชาติชาย อุปรี ,จพ.ทองเลื่อน หาปู่ทน,นศ.จพ ออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ณ.จุดเกิดเหตุพบผู้ป่วยเพศชาย อายุประมาณ 90-95 ปี อาการอ่อนเพลีย
หายใจรวยริน
ต้องการความช่วยเหลือจากทีมแพทย์โดยเร่งด่วน

        ทีมปฏิบติการได้ประเมินอาการของผู้ป่วยเบื้องต้นและจำเป็นต้องนำผู้ป่วยไปทำการตรวจรักษาพยาบาล เพิ่มเติมที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
แต่เนื่องด้วยสถานที่ภายในที่พักและทางเข้าและออกที่ค่อนข้างแคบ และเต็มไปด้วยดินโคลน เป็นอุปสรรคอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือ
         อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุปสรรคจะมากเพียงใด แต่ด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่ และการเสียสละตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นจากความเจ็บป่วยวิกฤต
นั้น เป็นปณิธานที่เป็นยึดเหนี่ยวทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เอาไว้ ทุกคนในทีม่พร้อมที่จะทำด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นผ่านพ้นภาวะวิกฤตและสามารถดำรงชีวิตกับครอบครัวอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นายชาติชาย อุปรี
กรกฏาคม 2559  


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com