ยายแจ๋วปากแดง เกษียณแล้วนะ
 

ยายแจ๋วปากแดง..เป็นหญิงที่งามทั้งกายและใจ...

ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้...ถ้ามาที่ อีอาร์ ต้องถามหากันทุกครา..

สุภาพ ไชยมะโย  หรือ  ยายแจ๋วใจดี  ชื่อนี้ มีคนเดียวและเป็นตำนานที่ทุกคนรัก

ฉายายายแจ๋วใจดี  ยายแจ๋วปากแดง เป็นฉายาที่ชาว อีอาร์ ขนานนามให้ด้วยใจรัก

และผูกพัน..

เกือบ 38 ปีของการทำงาน..ด้วยความพากเพียร..อดทน..มุ่งมั่น.. 

เสียสละและการเป็นแบบอย่างด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ...

มีความอ่อนหวาน.อ่อนโยน...มีเมตตาทั้งกับผู้มารับบริการและบุคลากรด้วยกัน...

สมคุณค่าพยาบาล..ดังสมญานามที่สังคมมอบให้ว่า.. 

นางฟ้าชุดสีขาว..♡♡♡ 

 
   

   


   


   
   

     

   
 เมื่อถึงวันเวลา ฟ้าที่เปลี่ยน
ต้องอำลาจากกัน  แสนอาลัย
คุณความดี ประจักษ์ เป็นหลักฐาน
พัฒนาให้ชาวอีอาร์อยู่ยืนยง

การเกษียณ เวียนมา น่าใจหาย
แต่สายไย ความผูกพัน ยังมั่นคง
ตรากตรำงาน อย่างซื่อสัตย์  มิไหลลง
เกียรติดำรง ก้องปรากฏ มิลืมเลือน


โดย  สมพร  หงษ์เวียง  30 กันยายน 2560


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com