ประมวลภาพบรรยากาศงานรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ 12 เมษายน 2559

 


 


 


   


 


   


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com