In situ Excercise  : ชายไทยอายุ 45 ปี หมดสติ ปลุกไม่ตื่น หายใจครืดคราด

สถานการณ์ : ผู้ป่วยชายไทยอายุ 45 ปี มีอาการหมดสติ  ปลุกไม่ตื่นหายใจครืดคราดขณะรอเพื่อเข้ารับการนวดแผนไทย

ออกแบบโจทย์และควบคุมสถานการณ์ : นายแพทย์เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน์

วันที่เกิดสถานการณ์ : 25 ธันวาคม 2560 ณ อาคารแพทย์แผนไทยและห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
   

 


 

    
   
   
  
 
   
   
   


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com