In situ Excercise  : เจ้าหน้าที่ห้องกายภาพบำบัด กดกริ่งฉุกเฉินติดต่อ Rapid Response Team...

สถานการณ์ : เจ้าหน้าที่ห้องกายภาพบำบัด กดกริ่งฉุกเฉินติดต่อ Rapid Response Team แจ้งว่าคนไข้อายุ 60 ปี ขณะกำลังทำกายภาพบำบัดมีอาการหมดสติ เรียกไม่รู้ตัว

ออกแบบโจทย์และควบคุมสถานการณ์ : แพทย์หญิงรัตติยา บรรจุงาม 

วันที่เกิดสถานการณ์ : 28 มกราคม 2559 ณ ห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

  

 


 

 
 
 Download สถานการณ์  คลิก !!


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com