In situ Excercise  : ชายไทย 50 ปี ชักเกร็งน้ำลายฟูมปาก เรียก EMS ออกรับเหตุ

สถานการณ์ : ชายไทยอายุ 50 ปี  ช่างปูน  ทำงานก่อสร้าง  บ่นเหนื่อยปวดตามตัว ปวดขาปวดน่องเหมือนจะเป็นตะคริว แล้วนั่งพัก   จากนั้นบ่นปวดขาสองข้างและหลัง เป็นตะคริวกล้ามเนื้อเกร็ง  แล้วซึมกระสับกระส่าย  ก่อนจะชักเกร็งทั้งตัว หยุดชักแล้วแต่ยังซึมและมีหายใจครืดคราดน้ำลายฟูมปาก

ออกแบบโจทย์และควบคุมสถานการณ์ : นายแพทย์วีรศักดิ์  พงษ์พุทธา

วันที่เกิดสถานการณ์ : 28 สิงหาคม 2560 ณ จุดก่อสร้างอาคารสูง  ใกล้กับสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง

   


  


  


   

   


Download สถานการณ์  คลิก !!


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com