ทีมโรงพยาบาลขอนแก่นเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล
 

ประเทศเนปาลตั้งอยู่ระหว่างประเทศอินเดียและทิเบตในหุบเขาทางด้านใต้ของเทือกเขาหิมาลัย  มีเมืองหลวงคือกรุงกาฐมาณฑุ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหุบเขา ส่วนในเมืองหลวงมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ประเทศเนปาลจำนวนประชากรประมาณ 30 ล้านคน ในปีนี้ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว สองครั้ง

เกิดครั้งแรก
ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 เมื่อ 11.56 น. ตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลาประมาณ 13.11 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 80 กิโลเมตร ที่ระดับความลึก 15 กิโลเมตร มีขนาด 7.8 ริคเตอร์ เหตุการณ์ แผ่นดินไหวครั้งนี้ ทำให้เกิด Aftershock ตามมาจำนวนมาก ส่งผลให้โบราณสถานหลายแห่งมีอายุหลายร้อยปี อาคารบ้านเรือนพังเสียหายจนไม่เหลือสภาพเดิม ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว สหประชาชาตได้ิประเมินว่าบ้านเรือนกว่า 70,000 หลังพังถล่มเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ และอีกกว่า 530,000 หลังได้รับความเสียหาย ประเมินยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า 8,000 ราย และ 17,800 ราย ตามลำดับ นับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศเนปาลนับแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลที่รัฐพิหาร ในปี พ.ศ. 2477

ครั้งที่สอง เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลาท้องถิ่น 12:35 น. ที่ระดับความแรง 7.3 แมกนิจูด โดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ใกล้ชายแดนจีน ระหว่างกาฐมาณฑุกับภูเขาเอเวอเรสต์  สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาล


                   สภาพแวดล้อมรอบๆ ที่พักของทีมแพทย์ไทย ที่ปฏิบัติภารกิจ ชุดที่ 7


ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือมิตรประเทศ โดยช่วยเหลือด้านอาหารและอื่นๆ ตลอดจนความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ ซึ่งได้ส่งทีมแพทย์เพื่อปฎิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมด 7 ทีม ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ในการนี้งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นได้ส่งทีมเข้าร่วมภารกิจนี้จำนวนสองทีม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ครั้งที่ 1 ได้ส่งนายนัฐพงษ์ สรรพสมบัติ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับทีมแพทย์ ชุดที่ 2 ซึ่งมีภารกิจระหว่างวันที่ 6 -16 พฤษภาคม 2558 ที่ ต.ซิปปะกัต อ.สินธุปาลโช

"
...แผ่นดินไหวขนาด 7.4 ริคเตอร์ ซึ่งถือรับแรงสั่นสะเทือนได้แรงมาก มีบ้านพังมีผู้บาดเจ็บวิ่งออกมาจากบ้านมาขอความช่วยเหลือ ได้มีการเย็บแผลกลางที่โล่ง เนื่องจุดตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่ใกล้สะพาน วันนั้นมี Aftershock ประมาณ  5-6 ครั้ง จึงได้มีการงดออกพื้นที่  ส่วนทีมที่ออกตรวจบนภูเขาต้องเดินเท้ากลับมาเนื่องจากเกิดดินถล่มปิดเส้นทาง  แต่ทุกคนปลอดภัยดี...."

 ติดตามอ่าน เรื่องเล่าจากเนปาล ตอนที่ 1 ภารกิจทีมแพทย์ไทยกับอาฟเตอร์ช็อก   คลิกครั้งที่ 2 โรงพยาบาลขอนแก่นได้ส่งเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย นายแพทย์รัฐระวี   พัฒนรัตนโมฬี ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ  นายนายเอกพันธ์  ทานาลาด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนายประภาส  เพ็งโคตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานกู้ชีพ เข้าร่วมกับทีมแพทย์ไทย ชุดที่ 7

มีภารกิจระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่  10 กรกฎาคม 2558 ที่ ทีมชุดนี้ ประกอบด้วยแพทย์ 1 คน พยาบาล 4 คน และอื่นๆ อีก 5 คน โดยมีภารกิจที่มุ่งเน้นให้การตรวจรักษาและการปรับปรุงสุขาภิบาลต่างๆ เช่น ส้วม ขยะ และน้ำดื่ม ที่  Bhimtar, Sindhupalchok district"
..สิ่งที่เราทำ คือ ได้ไปช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยไม่สบาย  เพราะประเทศเขาเองทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว  ส่วนทีมเราเข้าไปช่วยเขาได้มากเหมือนกัน ดูแลผู้ป่วยด้านร่างกายและดูแลด้านจิตใจ  และด้านสุขอนามัย  เรื่องการจัดการน้ำดื่มน้ำใช้  และการสร้างห้องน้ำตัวอย่างแก่ชุมชนและในโรงเรียน  ถึงการทำงานของเราจะลำบากเราก็ภูมิใจที่ได้ช่วยคนอื่นที่ตกทุกข์  เราต้องเดินทางบนเส้นทางที่เสี่ยงอันตรายเพราะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันต้องใช้ความระวัง ทั้งเดินเท้าและใช้รถยนต์ในการขึ้นไปช่วยเหลือ  เราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมเสบียงอาหารแล้วออกทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย  เวลาเราน้อยจะต้องให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด  พวกเราก็ต้องเร่งงาน  ถึงแม้แดดจะร้อนหรือฝนจะตกเราก็ไม่หวั่น  ถึงแม้บางวันก็มีแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนเป็นบางครั้ง  เราก็ไม่ยอมย่อถ้อ   ...."

ติดตามอ่าน
เรื่องเล่าจากเนปาล ตอนที่ 2 ปิดท้ายภารกิจทีมแพทย์ คลิก


"  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยังคงมีพระมหากษัตริย์ในระบบการปกครอง และเป็นหนึ่งในประเทศที่ระบบกษัตริย์ยังคงได้รับการเทิดทูนจากประชาชน โดยไม่เกี่ยวว่าประเทศจะเจริญเป็นประชาธิปไตยมากแค่ไหนหรือประชาชนจะมีการศึกษาสูงแค่ไหน อย่างไรก็ดีปวงชนชาวไทยยังคงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ยิ่งประชาชนมีความรู้มากยิ่งเข้าใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ว่าทรงทำเพื่อประชาชนจริงๆ ไม่ได้หวังแค่ให้ประชาชนชื่มชม โครงการและแนวคิดหลายอย่างนั้นเน้นความมั่นคงระยะยาวไม่ได้แค่โฆษณาเพื่อเรียกความนับถือชื่นชม ยกตัวอย่าง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ... "


ติดตามอ่าน  เรื่องเล่าจากเนปาล ตอนที่ 3 ถอดบทเรียนภารกิจทีมแพทย์ไทย  คลิก
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 1200,1203,1204    web master : Emkkhwebmaster@Gmail.com