ทีมแพทย์ออกหน่วยกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว BIKE FOR DAD” 
     

        ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานบนเส้นทางทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "BIKE FOR DAD" ถวายเป็นราชสดุดีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ทางจังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวขึ้น  ทางโรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดทีมการแพทย์ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลตามจุดต่าง  ในงานกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ทางทีมงานได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน ณ โอกาสนี้       เส้นทางจักรยาน : เส้นทางสิริมงคล "BIKE FOR DAD" จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร ดังนี้ 1.Start / Finish ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 2. คริสตจักรขอนแก่น 3. ศาลหลักเมืองขอนแก่น 4. ประตูเมือง 5. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 6. สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น 7. วัดหนองแวง พระอารามหลวง 8. บึงแก่นนคร (จุดพักที่ 1) 9. องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม 10. ศาลเจ้าปิงเถ่ากง-ม่า 11. ศาลเจ้าครูปู่เย็น 12. อนุสาวรีย์ พระนครศรีบริรัก 13. วัดศรีจันทร์ 14. โรงพยาบาลขอนแก่น 15. บึงทุ่งสร้าง (จุดพักที่ 2) 16. บ้านพักรับรองจอมพลสฤดิ์ ธนะรัชต์ 17. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 18. พิพิธภัณฑ์สถานขอนแก่น

 


  

   
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com