รวมภาพบรรยากาศส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อมอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561เข้าพบรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลเพื่อขอพร  

 
ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงพยาบาล มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
  

    


บรยากาศงานวันปีใหม่ 2561
theme  " ชุดกีฬา "
   
    
 
   
  
   
  
   
 
   


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com