รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

       ในเนื่องวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ได้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System : ECS) จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ท่านได้เข้าเยี่ยมชม 

  1. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (CCC) / PHEOC
  2. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด(Trauma Center) / ระบบจัดการข้อมูล
  3. ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

ซึ่ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆ ได้ติดตามเยี่ยมชม ในการนี้ ทีมงานของรองนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสเยี่ยมชมห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขอนแก่นด้วย


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com