บรรยากาศการเยี่ยมชมงานจากทีม SEARO 2016
บรรยากาศการเยี่ยมชมงานจากทีม SEARO 2016
ผู้เข้าประชุมเป็นแพทย์และพยาบาลภายใต้โครงการ WHO 

JPNATC, AllMS, WHO-SEARO and WHO collaborating centre for injury prevention and safety promotion, Khon Kaen Regional Hospital, Thailand conducted the “SEARO International workshop on strengthening emergency and trauma care at primary health care setting’ on 22nd — 26th August 2016 at Trauma and Critical Care Centre , Khon Kaen Regional Hospital, Thailand. Welcome all the participants from India, Myanmar, Sri Lanka, Bangkladesh and Indonesia. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com