Content 

24/12/2560ทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดร่วมออกหน่วยในโครงการก้าวคนละก้าวแพทย์หญิงณญาวดี  กวีนัฏธยานนท์
25/11/2560

ประสบการณ์การเป็นแพทย์อาสา ณ ท้องสนามหลวง นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายแพทย์พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล

06/11/2560ประสบการณ์การสอนต่างแดน ACEP 2017 ที่ Washington D.C.แพทย์หญิงปิยะฉัตร ศศิภัทรพงศ์
03/10/2560ยายแจ๋วปากแดง เกษียณแล้วนะ นางสมพร  หงส์เวียง
16/01/2560เรื่องเล่าจากประสบการณ์การเป็นหน่วยแพทย์ Mini-MERT ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ภาคไต้  นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี

28/12/2559
เรื่องเล่าจากประสบการณ์การเป็นหน่วยแพทย์อาสา ณ ท้องสนามหลวง 

16/07/2559
สปิริตของทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ 
นายชาติชาย  อุปรี

21/04/2559 สงกรานต์ เทศกาล และการเสียสละ


21/04/2559
ภาพบรรยากาศงานรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ 12 เมษายน 2559 นางสมพร  หงส์เวียง


03/03/2559การประชุม SEMS I-ReSS 2016 ที่ประเทศสิงคโปร์  แพทย์หญิงพรทิพา ตันติบัณฑิต

02/03/2559Disaster forum 2016; Yamagata, Japan  นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี

06/08/2558เรื่องเล่าจากเนปาล ตอนที่ 3 บทสรุปภารกิจทีมแพทย์ไทย นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี

06/08/2558เรื่องเล่าจากเนปาล ตอนที่ 2 ภารกิจปิดท้ายทีมแพทย์ไทย   นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี

30/06/2558เรื่องเล่าจากเนปาล ตอนที่ 1 ประสบการณ์ในทีมแพทย์และอาฟเตอร์ช็อกนายนัฐพงษ์  สรรพสมบัติ
 


 แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com