สัมมนาการพัฒนาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2558

เนื่องด้วยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนา การพัฒนาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี 2558 ที่ ไทยไดมอนด์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม  2558 นั้น  โดยมีจุดประสงค์เพื่อปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินรุ่นใหม่  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำบ้านแต่ละสถาบัน

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดี และความสนุกประทับใจ  ทางทีมงานได้นำภาพความประทับใจมาฝากกันครับ
 
 
   
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com