บรรยากาศการไหว้ครูของแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2560 
บรรยากาศการไหว้ครูแพทย์ของแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2560

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดให้มีการไหว้ครูแพทย์  เนื่องในวันครูที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  บรรยากาศเป้นไปอย่างเรียบง่าย ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการ ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น 
 
 
 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com