Home
เกี่ยวกับเรา
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
บทความวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก
แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Advanced Prehospital Care
KESI
Fast Tracks
Khon Kaen TeReM
แผนบริรักษ์
In Situ Excercise
OSCE for Emergency Nurse
ER nurse Manager
Chest pain corner
กิจกรรมของเรา
เรื่องเล่าชาว ER

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

01/08/2560
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการฝึกอบรม 2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง  
18/05/2560
การประชุมวิชาการ AEC Conference ครั้งที่ 3 Major Incident Medical Management and Support (MIMMs) 
25/01/2560การอบรมเชิงปฏิบัติการ PoCUS (Point of Care Ultrasound) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
07/09/2559
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2560 
26/06/2559
การอบรม BLS refresher course เพื่อฟื้นฟูความรู้การกู้ชีพพื้นฐาน
11/04/2559 งานประชุมวิชาการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่  2 Advanced Emergency Care
9/11/2558 การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
2/10/2558 กำหนดการรับสมัคร  แพทย์พี่เลี้ยงเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการอบรม 2559
28/09/2558 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการฝึกอบรม 2559
1/06/2558 ประชุมวิชาการ Advanced Emergency Care ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 จัดโดย กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
31/05/2558 ประชุมวิชาการสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 จัดโดย สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com