สถิติข้อมูลผู้ป่วย 10 ปีของห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างปี 2551-2560

ข้อมูลสถิติปีงบประมาณ2551255225532554255525562557255825592560เฉลี่ย 10 ปี
  1. จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด (ครั้ง)106,632101,941115,137111,363111,132114,221111,253112,018112,352
  2. เฉลี่ยผู้มารับการรักษาต่อวัน292279315305304313305307308
  3. ร้อยละที่มารับบริการเวรเช้า34.432.632.535.034.635.335.135.335.9
  4. ร้อยละที่มารับบริการเวรบ่าย47.648.449.146.746.646.346.446.145.0
  5. ร้อยละที่มารับบริการเวรดึก18.019.018.418.318.818.418.518.619.1
  6. ร้อยละผู้บาดเจ็บ (Trauma)32.225.923.624.924.922.722.922.422.6
  7. ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉิน (Non-Trauma)67.874.176.475.175.177.377.177.671.4
  8. ร้อยละระดับ Resuscitative (K1)5.97.57.07.16.46.57.07.88.2
  9. ร้อยละระดับ Emergent (K2)9.114.416.819.323.427.227.827.830.4
  10. ร้อยละระดับ Urgent (K3)53.040.531.532.031.129.328.929.126.2
  11. ร้อยละระดับ Less-Urgent (K4)*32.114.927.727.427.126.426.025.330.0
  12. ร้อยละระดับ Non-Urgent (K5)*21.916.914.112.010.610.310.05.2
  13. ร้อยละการรับไว้ในโรงพยาบาล (Admit)33.835.234.436.137.336.936.138.039.8
  14. จำนวนผู้ป่วย refer in ทั้งหมด23,82023,95226,39126,93227,84727,93929,48030,38030,546
  15. ร้อยละ refer in เขตจังหวัดขอนแก่น------87.488.289.5
  16. จำนวนการ CPR ทั้งหมด384385364404404
  17. ร้อยละ ROSC จนได้ Admit50.855.151.956.947.0
  18. ร้อยละการเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินหลัง CPR 14418349.244.948.143.1 179 19253.0
  19. อัตราการเสียชีวิต ต่อแสน visit157152160171190
* ระบบ KESI (Khon Kaen ESI) เริ่มนำมาใช้เมื่อปีงบประมาณ 2552
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com