สถิติข้อมูลผู้ป่วย 10 ปีของห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างปี 2551-2560
ข้อมูลสถิติปีงบประมาณ2551255225532554255525562557255825592560  1. จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด (ครั้ง)106,632101,941115,137111,363111,132114,221111,253112,018112,352112,157
  2. เฉลี่ยผู้มารับการรักษาต่อวัน292279315305304313305307308307
  3. ร้อยละที่มารับบริการเวรเช้า34.432.632.535.034.635.335.135.335.936.1
  4. ร้อยละที่มารับบริการเวรบ่าย47.648.449.146.746.646.346.446.145.044.9
  5. ร้อยละที่มารับบริการเวรดึก18.019.018.418.318.818.418.518.619.119.0
  6. ร้อยละผู้บาดเจ็บ (Trauma)32.225.923.624.924.922.722.922.422.622.6
  7. ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉิน (Non-Trauma)67.874.176.475.175.177.377.177.677.477.4
  8. ร้อยละระดับ Resuscitative (K1)5.97.57.07.16.46.57.07.88.28.3
  9. ร้อยละระดับ Emergent (K2)9.114.416.819.323.427.227.827.830.434.1
  10. ร้อยละระดับ Urgent (K3)53.040.531.532.031.129.328.929.126.228.1
  11. ร้อยละระดับ Less-Urgent (K4)*32.114.927.727.427.126.426.025.330.023.6
  12. ร้อยละระดับ Non-Urgent (K5)*21.916.914.112.010.610.310.05.25.8
  13. ร้อยละการรับไว้ในโรงพยาบาล (admit)33.835.234.436.137.336.936.138.039.839.0
  14. จำนวนผู้ป่วย refer in ทั้งหมด23,82023,95226,39126,93227,84727,93929,48030,38030,54629,291
  15. ร้อยละ refer in เขตจังหวัดขอนแก่นNA
NA
NA
NA
NA
NA
87.488.289.590.5
  16. จำนวนการ CPR ทั้งหมดNA
NA
384385364404NA
NA
404393
  17. ร้อยละ ROSC จนได้ admitNA
NA
50.855.151.956.9NA
NA
47.049.1
  18. ร้อยละการเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินหลัง CPRNA
NA
49.244.948.143.1NA
NA
53.050.9
  19. อัตราการเสียชีวิต ต่อแสน visit153
186
217
192
157152160171190152


* ระบบ KESI (Khon Kaen ESI) เริ่มนำมาใช้เมื่อปีงบประมาณ 2552
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com