ผลการดำเนินงาน ER call Center ปีงบประมาณ 2559 
ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนรวมทั้งหมดร้อยละ  1. จำนวนของการ refer in ทั้งหมด2,7362,6312,5602,5172,4592,6412,4542,3812,4632,7382,5072,45930,546
      จากโรงพยาบาลเขตจังหวัดขอนแก่น2,4512,3522,2572,2242,2132,3732,1972,1572,1962,4832,2252,20327,35189.5
      จากโรงพยาบาลนอกเขตจังหวัดขอนแก่น2852792832932462682572242672552822563,19510.5
  2. การประสานงานก่อนนำส่งผู้ป่วย (ครั้ง)2,4632,3472,2242,2002,2242,3432,2392,1562,2052,4562,2792,22127,35789.6
  3. การ consult แพทย์เฉพาะทาง  

      โทรศัพท์1782122222562302582652672302152292382,800
      โทรศัพท์และ Line App1361861912351822122362481941831751952,37384.8
  4. ผลของการ consult

     ให้ refer มารับการตรวจวินิจฉัยและรักษา1591861962322092382452431981831942002,48388.7
     ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการวินิจฉัยและรักษา
18242523211920222527283328510.2
     ปฏิเสธรับ refer121101027575321.1
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com