สถิติข้อมูลผู้ป่วยรายปีของห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ระหว่างปี 2555-2559


                     
  
2555 2556 2557 25582559

1. จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด (ครั้ง)  111,132 114,221 111,253 112,018112,352


2. จำนวนผู้มารับการรักษาเฉลี่ย ต่อ วัน304
3133053073083. จำนวนผู้ป่วยที่มารับการรักษา (ครั้ง)


    เวรเช้า 38,464 (34.6) 40,314 (35.3) 39,090 (35.1) 39,490 (35.3)40,365 (35.9)


    เวรบ่าย 51,820 (46.6) 52,874 (46.3) 51,643 (46.4) 51,672(46.1)50,496 (45.0)


    เวรดึก 20,848 (18.8) 21,033 (18.4) 20,520 (18.5) 20,856 (18.6)21,491 (19.1)4. ประเภทผู้ป่วยที่มารับบริการ

    อุบัติเหตุ (Trauma) 27,689 (24.9) 25,922 (22.7) 25,480 (22.9) 25,070 (22.4) 25,445 (22.6)


    เจ็บป่วยฉุกเฉิน (Non-Trauma) 83,443 (75.1) 88,299 (77.3) 85,773 (77.1) 86,948 (77.6)86,907 (71.4)5. ระดับความรุนแรง

    Resuscitative (KESI 1) 7,113 (6.4) 7,383 (6.5) 7,816 (7.0) 8,690 (7.8) 9,223 (8.2)


    Emergent (KESI 2) 6,066 (23.4) 31,112 (27.2) 30,893 (27.8) 31,117 (27.8)34,152 (30.4)


    Urgent (KESI 3) 34,384 (31.1) 33,459 (29.3) 32,183 (28.9) 32,671 (29.1)29,477 (26.2)


    Less-Urgent (KESI 4) 30,274 (27.1) 30,202 (26.4) 28,921 (26.0) 28,351 (25.3)33,710 (30.0)


    Non-Urgent (KESI 5) 13,295 (12.0) 12,065 (10.6) 11,440 (10.3) 11,189 (10.0)5,790 (5.2)6. รับไว้ในโรงพยาบาล (Admit) 41,419 (37.3) 42,193 (36.9) 40,182 (36.1) 42,568 (38.0)44,752 (39.8)7. จำนวนผู้ป่วย refer in ทั้งหมดNANA29,480 30,38030,546

    รับในเขตจังหวัดขอนแก่นNANA25,756(87.4)26,785(88.2)27,351 (89.5)

    รับ refer นอกเขตจังหวัดขอนแก่นNANA3,686 (12.5)3,595(11.8)3,195 (10.5)


8. จำนวนการ CPR ทั้งหมดNANANANA404

    ROSC จนได้ AdmitNANANANA187 (47.0)

    จำนวนการเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน 175 174 179 192 214 (53.0)

    อัตราการเสียชีวิต ต่อ 100,000 visit157152160171190แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com