สถิติและผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559


A. สถิติข้อมูลผู้ป่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่นOct58Nov58Dec58Jan59Feb59Mar59Apr59May59Jun59Jul59Aug59Sep59 Total


1. ประเภทผู้ป่วยตามความรุนแรง


    จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด9,6019,3909,3279,1498,5329,4708,9578,7149,27410,4589,7789,657112,352

    Resuscitative 7727337377347658837987167168417777519,223

    Emergent 2,9072,6792,6672,9372,7322,8922,5482,4432,9113,1583,0733,20534,152

    Urgent 2,5412,4672,4302,4032,0542,3902,3982,4952,4502,8382,5442,46729,477

    Less-Urgent 2,8532,9962,9772,6292,4672,7692,7802,6852,7913,1182,9332,71233,710

    Non-Urgent 5285155164915145364333754065034515225,790


2. ลักษณะของการเจ็บป่วย


    Trauma
2,7942,1922,2671,9951,7832,0502,1692,0492,0232,1432,0072,01825,445

    Non-Trauma 6,8527,1987,0607,1996,7497,4206,7886,6657,2518,3157,7717,63986,907


B. สถิติข้อมูลผู้ป่วย ER call CenterOct58Nov58Dec58Jan59Feb59Mar59Apr59May59Jun59Jul59Aug59Sep59TotalPercent


1. จำนวน refer in


    จำนวน refer in ทั้งหมด2,7362,6312,5602,5172,4592,6412,4542,3812,4632,7382,5072,45930,546

    เขตจังหวัดขอนแก่น2,4512,3522,2572,2242,2132,3732,1972,1572,1962,4832,2252,20327,35189.5

    นอกเขตจังหวัดขอนแก่น2852792832932462682572242672552822563,19510.5


2. ประสานงานก่อนนำส่งผู้ป่วย2,4632,3472,2242,2002,2242,3432,2392,1562,2052,4562,2792,22127,35789.6


3. การปรึกษา (Consult) แพทย์เฉพาะทางของ ER Call center


    ช่องทางโทรศัพท์1782122222562302582652672302152292382,800

    ทางโทรศัพท์และ Line App1361861912351822122362481941831751952,37384.8


4. ผลของการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง


    รับ refer1591861962322092382452431981831942002,48388.7

    ให้คำแนะนำการรักษา18242523211920222527283328510.2

    ปฏิเสธรับ refer121101027575321.1

C. สถิติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation) Oct58 Nov58 Dec58Jan59Feb59Mar59 Apr59May59Jun59Jul59Aug59Sep59  Total    Percent 


1. การช่วยฟื้นคืนชีพ


    จำนวน CPR ทั้งหมด303540293738373929332732404

    เพศชาย19273119271821232021191926465.3

    เพศหญิง1189101018161691281314034.7


2. ประเภทของผุ้ป่วยที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพ   


    Trauma851079119712101019924.5

    Non-trauma30575.5

          อายุรกรรม18252420252222261220163026064.4

          ศัลยกรรม444222365112368.9

          กุมารเวชกรรม-12-1111-2--92.2


3. การมาถึงโรงพยาบาลของผู้ป่วย    ญาตินำส่ง 11457354343105012.4

    หน่วยกู้ชีพ EMS / มูลนิธิ81017614101117131613814335.4

    มาด้วยระบบ Refer 21241918162321181313111421152.2

4. การช่วยเหลือด้วยการทำ  CPR ขณะนำส่ง      ไม่มี 13201717201420181611121919548.3

    มี 20951.7

          ญาติ----1----1-130.7

          EMS / มูลนิธิ8101761410101691613813733.9

          Refer95664127356246917.1


5. ผลของการทำ CPR


    Trauma99

          ROSC* จนได้ Admit4132143182113131.3

          Dead44658766489-6767.7

          ญาติปฏิเสธ--1---------11.0


    Non-trauma305

          ROSC จนได้ Admit 917171014171413111281715952.1

          Dead12111212138141961191513945.6

          ญาติปฏิเสธ121-1--1-1--72.3


6. สรุปการเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน


    จำนวนของการเสียชีวิต17172017221520261020181521453.0

    ส่งชันสูตร81014131791517715142816777.0


* ROSC ; Return of Spontanous CirculationD. สถิติของผู้ป่วย Chest pain corner 


Oct58Nov58Dec58Jan59Feb59Mar59Apr59May59Jun59Jul59Aug59Sep59TotalPercent


1. จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด151818242158293239292730340


2. การวินิจฉัย NSTEMI24572623222441


3. จำหน่ายกลับบ้าน111051415402023267191720760.9


4. ปรึกษาแพทย์ OPD2112454523513510.3


5. รับไว้เป็นผู้ป่วยใน2712941445820589828.8
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 Emkkhwebmaster@Gmail.com