รายงานและสถิติต่างๆ ของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ER
รายงานสรุปสถิติประจำปี หน่วยงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  2555-2559  update 26/08/2560  
ERสถิติประจำปีงบประมาณ 2559 

EMS รายงานการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ( pdf

EMS รายงานการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ( pdf

EMSรายงานการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ( pdf
EMSรายงานการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2559 ( pdf )

EMSรายงานการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2559 ( pdf

EMSรายงานการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ( pdf

EMSรายงานการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ( pdf

EMSรายงานการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ( pdf

ERKESI audit ประจำปีงบประมาณ 2559 ( pdf )

ERCPR audit 2559 ( pdf )

EMSข้อมูลผู้บาดเจ็บเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น แหล่งที่มา ; ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด  ( pdf )


แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com