บรรยากาศการสอบเลื่อนชั้นปี ภาคปฏิบัติ  ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  จัดสอบเลื่อชั้นปีแก่แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ภาคปฏิบัติ โดยจะมีการสอบ OSCE และ short Answer แพทย์ประจำบ้านทั้งสองชั้นปี  รวมกัน 16 คน   โดยจัดขึ้นวันที่ 15 และวันที่ 19 มิถุนายน  2563 บริเวณห้อง simulation และสำนักงานชั้น 5  
 
   
 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000