งานประชุมวิชาการ  Advanced Emergency Care  Conference 2018
SAFETY ER        กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กำหนดจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ 4th Advanced Emergency Care ( AEC ) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และกู้ชีพ พัฒนาระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉิน ในหัวข้อ SAFETY ER เน้นความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรด้วย 2P safety

งานประชุมวิชาการนี้ เหมาะสำหรับ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ที่รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และพยาบาลประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


อัตราค่าลงทะเบียน 1,800.-บาท( หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน )
โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่
437-0-57828-0 ชื่อบัญชี “เงินบริจาคมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น”

ผู้สนใจกรุณากรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ไปยัง กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 043-232555 ต่อ 3804 หรือทาง E-mail ; [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนาภา ชัยสงคราม กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-232555 ต่อ 3804โทรศัพท์มือถือ 089-7124427
กำหนดการประชุม (Schedule) click


แบบฟอร์มการลงทะเบียน (Registration form)  click

โครงการประชุมวิชาการ  clickกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
web master : [email protected]