การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life support ; refresher course) สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ


ข่าวดี

สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพและ อบต.

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น จัดให้การอบรม BLS refresher course เพื่อฟื้นฟูความรู้ในการกู้ชีพพื้นฐาน

ตรวจสอบ รายนามผู้เข้ารับการอบรม คลิก
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : [email protected]