รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการอบรม 2559 
           กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นสถาบันที่ได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เมื่อปี 2548 จนปัจจุบันนี้ได้ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อย่างมากมาย   ปีการศึกษา 2559 ได้รับอนุมัติให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทั้งหมด  6 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้  จนกระทั่งถึง 15 ตุลาคม 2558  

การสอบสัมภาษณ์ ด้วยระบบ Matching Program พร้อมกันทั่วประเทศ    

รอบที่ 1  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558           รอบที่ 2  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558     และ  รอบที่ 3  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณสาคร  ศรีลาวงค์  043 336789  ต่อ 3804 หรือ website ศุนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น www.kk-mec.com


Download วิธีการและขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของแพททยสภาแบบใหม่
Download เอกสารการสมัครแพทย์ประจำบ้านศุนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : [email protected]