รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการอบรม 2560 
          กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นสถาบันที่ได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี 2548 จนปัจจุบันนี้ได้ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อย่างมากมาย   ปีการศึกษา 2560 ได้รับอนุมัติให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทั้งหมด  6 ตำแหน่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ คุณสาคร  ศรีลาวงค์  043 336789  ต่อ 3804 


Link ใบสมัคร resident  https://drive.google.com/file/d/0B9STwMTDNdHtc0xhc1JBRGpDWGt6YkpZUkRSZDcxa2dwb3NV/view


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : [email protected]