อบรมเชิงปฏิบัติการ PoCUS (Point of Care Ultrasound)โอกาสดีๆมาถึงแล้ว!!
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ไอ ดี เอส เมดดิคัล ซิสเทมส์ (IDS med) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PoCUS (Point of Care Ultrasound) เกี่ยวกับ การใช้ Ultrasound ในการช่วยทั้งวินิจฉัยและช่วยการ Resuscitaion ผู้ป่วย โดยคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวชิระพยาบาล 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  สถานที่ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ส่วนหน้า 08.00-15.30 น.
การอบรม ประกอบด้วย

ภาคเช้า lecture
ภาคบ่าย hands on Ultrasound

มาเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงๆ ที่สำคัญ ลงทะเบียนฟรี  รีบๆลงทะเบียนกันนะ
ผู้สนใจกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนาภา  ชัย-สงคราม 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  โทรศัพท์/โทรสาร 043-336789 ต่อ 3804 โทรศัพท์มือถือ 089-7124427


ขอย้ำ ฟรี 


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : [email protected]