ขั้นตอนการช่วยชีวิตด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)
ที่มา : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
   
   
   
   

          

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-336789 ต่อ 3804    web master : [email protected]