สถิติและรายงาน


  สถิติข้อมูลผู้ป่วย 10 ปี 
 รายงานตัวชี้วัดต่างๆ 

 Emergency room 
 ER call center
Prehospital section 


  รายงานปีงบประมาณ 2560
  รายงาน ER call center 2560   

  รายงานปีงบประมาณ 2559
  รายงาน ER call center 2559 

  รายงานปีงบประมาณ 2558    CPR  60  CPR audit 59  CPR 58  CPR 57
  อ่านต่อ  คลิก

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000