สถิติและรายงาน


  สถิติข้อมูลผู้ป่วย 10 ปี   รายงานตัวชี้วัดต่างๆ 

 Emergency room  ER call centerPrehospital section 
  รายงานปีงบประมาณ 2560  รายงาน ER call center 2560   
  รายงานปีงบประมาณ 2559   รายงาน ER call center 2559 
  รายงานปีงบประมาณ 2558  
  CPR  60
  CPR audit 59
  CPR 58
  CPR 57

  อ่านต่อ  คลิก
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com