Home
เกี่ยวกับเรา
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
บทความวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก
แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Advanced Prehospital Care
ER call center 
Good practice and Local guidelines
สถิติและรายงาน
กิจกรรมของเรา

FAST TRACK registry 
Emergency Department Cardiac Registry
Pre-hospital patient record

สำนักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 3804
สำนักงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 1203
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 1200, 1204
ER  Call Center
043-247286, 043-247287

mobile ; 0973103018

Line ID :
ERKKH
ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
แพทยสภาสถิติการเข้าชม website

การแก้ไขล่าสุด:
30 มิถุนายน 2561  เวลา 13.30 น.


Advanced Emergency Team
please sign in here !!
ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลขอนแก่น ครั้งที่ 4 "SAFETY ER"
ready for REGISTRATION !! Click here

การ feed back แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ คลิก

[เรื่องเล่าชาวอีอาร์] ประมวลภาพงานรดน้ำดำหัววันสงกรานตร์ 10 เมษายน 2561
อ่านต่อ คลิก
Emergency medicine resident จากประเทศสรัฐอเมริกา ในโครงการ International exchange program
อ่านต่อ
คลิก

ภาพบรรยากาศชาวอีอาร์ ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับ ปีใหม่ 2561
อ่านต่อ คลิกIn-Situ Excercise : ชายไทยอายุ 45 ปี มีอาการหมดสติปลุกไม่ตื่นหายใจครืด คราดขณะรอรับการนวดแผนไทย
อ่านต่อ
คลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ นอกโรงพยาบาล  "On scene Trauma Care" 2560
อ่านต่อ คลิกทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดร่วมออก หน่วยโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
อ่านต่อ คลิก

บรรยากาศการเยี่ยมชมจากทีม SEARO 2017
อ่านต่อ คลิก

[เรื่องเล่าชาวอีอาร์] ประสบการณ์การเป็นแพทย์อาสา ณ ท้องสนามหลวง นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อ่านต่อ  คลิก

การแข่งขันทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER rally)วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ  คลิก
อ่านข่าวกิจกรรมของ Advanced Emergency Team ทั้งหมด คลิก ที่นี่

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการฝึกอบรม 2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง คลิก
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิก ที่นี่
เอกสารประกอบคำบรรยาย on scene trauma care ปี 2561
รวมภาพบรรยากาศการอบรม on scene trauma care 
   รุ่นที่ 1(20-21 ธันวาคม 2560)  
                                                              
   รุ่นที่ 2(26-27 ธันวาคม 2560) 
เอกสารประกอบคำบรรยาย ประชุมวิชาการ Advanced Emergency Care ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3
แนวทางการปฏิบัติเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างโรงพยาบาลและแนวทางการดูแลผู้ป่วย ฉุกเฉิน ขณะส่งต่อ ระหว่างโรงพยาบาล คลิก

แนวทางการปฎิบัติเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างโรงพยาบาลในเขตจังหวัดขอนแก่น 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขณะส่งต่อ ระหว่างโรงพยาบาล 

 แบบประเมินการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล (ปรับปรุง 11 พฤษภาคม 2561) docx  pdf 
          คำอธิบาย การใช้แบบประเมินการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล คลิก

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com