Home
เกี่ยวกับเรา
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
บทความวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก
แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Advanced Prehospital Care
ER call center 
Good practice and Local guidelines
สถิติและรายงาน
กิจกรรมของเรา

FAST TRACK registry 
Emergency Department Cardiac Registry
Pre-hospital patient record

สำนักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 3804
สำนักงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 1203
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 1200, 1204
ER  Call Center
043-247286, 043-247287

mobile ; 0973103018

Line ID :
ERKKH
ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
แพทยสภาสถิติการเข้าชม website

การแก้ไขล่าสุด:
2 สิงหาคม 2561  เวลา 13.30 น.


Advanced Emergency Team
please sign in here !!
in situ excercise : เด็กชาย 4 ขวบ ซึม ปลุกไม่ค่อยตื่น


ยินดีต้อนรับสู่การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ครั้งที่ 4
ณ ห้องประชุมกลางเมือง ชั้น 1
โรงแรมเจริญธานี  ขอนแก่น

เอกสารประกอบการบรรยาย Download Nowการ feed back แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ คลิก

[เรื่องเล่าชาวอีอาร์] ประมวลภาพงานรดน้ำดำหัววันสงกรานตร์ 10 เมษายน 2561
อ่านต่อ คลิก
Emergency medicine resident จากประเทศสรัฐอเมริกา ในโครงการ International exchange program
อ่านต่อ
คลิก

ภาพบรรยากาศชาวอีอาร์ ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับ ปีใหม่ 2561
อ่านต่อ คลิกIn-Situ Excercise : ชายไทยอายุ 45 ปี มีอาการหมดสติปลุกไม่ตื่นหายใจครืด คราดขณะรอรับการนวดแผนไทย
อ่านต่อ
คลิก

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ นอกโรงพยาบาล  "On scene Trauma Care" 2560
อ่านต่อ คลิกทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดร่วมออก หน่วยโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
อ่านต่อ คลิก

บรรยากาศการเยี่ยมชมจากทีม SEARO 2017
อ่านต่อ คลิกอ่านข่าวกิจกรรมของ Advanced Emergency Team ทั้งหมด คลิก ที่นี่

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการฝึกอบรม 2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง คลิก
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิก ที่นี่


เอกสารประกอบการอบรม Advanced Emergency Care ครั้งที่ 4
เอกสารประกอบคำบรรยาย on scene trauma care ปี 2561
รวมภาพบรรยากาศการอบรม on scene trauma care 
   รุ่นที่ 1(20-21 ธันวาคม 2560)  
                                                              
   รุ่นที่ 2(26-27 ธันวาคม 2560) 
เอกสารประกอบคำบรรยาย ประชุมวิชาการ Advanced Emergency Care ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3
แนวทางการปฏิบัติเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างโรงพยาบาลและแนวทางการดูแลผู้ป่วย ฉุกเฉิน ขณะส่งต่อ ระหว่างโรงพยาบาล คลิก

แนวทางการปฎิบัติเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างโรงพยาบาลในเขตจังหวัดขอนแก่น 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขณะส่งต่อ ระหว่างโรงพยาบาล 

 แบบประเมินการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล (ปรับปรุง 11 พฤษภาคม 2561) docx  pdf 
          คำอธิบาย การใช้แบบประเมินการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล คลิก

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com