Home
เกี่ยวกับเรา
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
บทความวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก
แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Advanced Prehospital Care
ER call center 
KESI
Fast Tracks
Khon Kaen TeReM
แผนบริรักษ์
In Situ Excercise
OSCE for Emergency Nurse
ER nurse Manager
Chest pain corner
กิจกรรมของเรา
เรื่องเล่าชาว ER

FAST TRACK registry
Emergency Department Cardiac Registry
Pre-hospital patient record

สำนักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 3804
สำนักงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 1203
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 1200, 1204
ER  Call Center
043-247286, 043-247287 (แฟกซ์) line ID : ERKKH
ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
แพทยสภา
สถิติการเข้าชม website

การแก้ไขล่าสุด:
11/10/2560 เวลา 19.14 น.


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่นร่วมเสนอแนวคิดการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ ในงาน Thailand bigbang  

อ่านต่อ คลิก

In-Situ Excercise : การฝึกช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์จำลอง ชายไทย อายุ 50 ปี บ่นปวดเมื่อยตามตัว เป็นตระคริว ต่อมาชักเกร็งทั้งตัว วันที่ 28 สิงหาคม 2560 
อ่านต่อ คลิก

[เรื่องเล่าชาวอีอาร์] ยายแจ๋วปากแดง เกษียณแล้วนะ 
อ่านต่อ คลิกการฝึกซ้อมแผนให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ อาเซียน ARCH project (The Project for strengthening the ASEAN Regional Capacity on disaster health management) ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฏาคม 2560
อ่านต่อ 
คลิก
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 เนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น


การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Advanced Emergency Care:AEC) ครั้งที่ 3 Major Incident Medical Management and Support  
อ่านต่อ คลิก

โครงการให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรทางการแพทย์ (ACLS สัญจร) เพื่อให้ความรู้แก่แพทย์พยาบาลวิชาชีพและ EMTi
อ่านต่อ คลิก  

In-Situ Excercise : ชายไทย 17 ปี ชักหมดสติ เรียก EMS ออกรับ ต่อมาพบว่า Cardiac Arrest
อ่านต่อ คลิก  

เพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากการตรวจประเมินของคณาจารย์ตัวแทนวิทยาลัย แพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไท
อ่านต่อ
คลิก  

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ  Advanced Emergency Team ทั้งหมด คลิก ที่นี่รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการฝึกอบรม 2561 จำนวน 8 ตำแหน่ง   คลิก

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิก ที่นี่

รายงานสรุปสถิติประจำปี หน่วยงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  2555-2559   คลิก 
สถิติประจำปีงบประมาณ 2559  คลิก

อ่านทั้งหมด คลิก

New Arrival :
เสื้อโปโล AEC # 2 พร้อมจำหน่ายแล้ว


Video : การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้ AED
คลิกที่ภาพเพื่อเล่นวิดีโอ

Shopping : จำหน่ายสินค้าอินเทรนด์  รายได้สมทบทุนการจัดกิจกรรมพัฒนาห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  สนใจ คลิกเอกสารประกอบคำบรรยาย ประชุมวิชาการ Advanced Emergency Care ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3

แนวทางการปฏิบัติเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่าง โรงพยาบาลและแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขณะส่งต่อ ระหว่างโรงพยาบาล คลิก

แนวทางการปฎิบัติเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างโรงพยาบาลในเขตจังหวัดขอนแก่น 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินขณะส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล 


 แบบประเมินการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล (ปรับปรุง 18 เมษายน 2560) docx  pdf 
          คำอธิบาย การใช้แบบประเมินการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล คลิก

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com