Home
เกี่ยวกับเรา
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
บทความวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก
แนะนำบริการห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Advanced Prehospital Care
ER call center 
Good practice and Local guidelines
สถิติและรายงาน
กิจกรรมของเรา

FAST TRACK registry 
Emergency Department Cardiac Registry
Pre-hospital patient record

สำนักงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 3804
สำนักงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 1203
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
043-232555 ต่อ 1200, 1204
ER  Call Center
043-247286, 043-247287

mobile ; 0973103018

Line ID :
ERKKH
ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
แพทยสภาสถิติการเข้าชม website

การแก้ไขล่าสุด:
17 กันยายน 2561  เวลา 09.30 น.


Advanced Emergency Team
please sign in here !!
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 ตำแหน่ง

วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2561


รายละเอียด คลิก


การแข่งขันความรู้ความสามารถด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน TEM Award  (Thailand Emergency Medicine Award) ครั้งที่  5  ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การทดสอบความรู้และทักษะของการทำหัตถการ สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
อ่านต่อ คลิก

การปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
อ่านต่อ คลิก

รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เยี่ยมชมโรงพยาบาลขอนแก่น 26 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ คลิก

การแข่งขัน CPR challenge ปี 2561 ที่ห้างสรรพสินค้า Central Plaza ขอนแก่น 7 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ คลิก
งานประชุม Advanced Emergency Care (AEC) conference ครั้งที่ 4 ; Safety ER วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561
อ่านต่อ คลิก

[in situ excercise]: เด็กชาย 4 ขวบ ซึม ปลุกไม่ค่อยตื่น
อ่านต่อ คลิก

การ feed back แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ คลิก

[เรื่องเล่าชาวอีอาร์] ภาพงานรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ชาวอีอาร์ โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 10 เมษายน 2561
อ่านต่อ คลิก
EM resident จากประเทศสรัฐอเมริกา ในโครงการ International exchange program
อ่านต่อ
คลิก

ภาพบรรยากาศชาวอีอาร์ ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับ ปีใหม่ 2561
อ่านต่อ คลิก

อ่านข่าวกิจกรรมของ Advanced Emergency Team ทั้งหมด คลิก ที่นี่

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการฝึกอบรม 2562 จำนวน 8 ตำแหน่ง คลิก 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิก ที่นี่
รวมภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4  (file size: 290 MB) คลิก
เอกสารประกอบคำบรรยาย การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4 safety ER
เอกสารประกอบคำบรรยาย on scene trauma care ปี 2561
รวมภาพบรรยากาศการอบรม on scene trauma care 
   รุ่นที่ 1(20-21 ธันวาคม 2560)  
                                                              
   รุ่นที่ 2(26-27 ธันวาคม 2560) 
เอกสารประกอบคำบรรยาย ประชุมวิชาการ Advanced Emergency Care (AEC) ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 (2561)
หนังสือ Safety ER 2561 คลิกแนวทางการปฏิบัติเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างโรงพยาบาลและแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ขณะส่งต่อ ระหว่างโรงพยาบาล คลิกแบบประเมินการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล (ปรับปรุง 11 พฤษภาคม 2561) docx  pdf 
คำอธิบาย การใช้แบบประเมินการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล คลิก

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 อาคารสิรินธร เลขที่ 54-56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Emkkhwebmaster@Gmail.com